Metronidazol

Thuốc metronidazol 250 mg vỉ 10 viên

Trên thị trường ngày nay có rất nhiều loại kháng sinh khác nhau, đa số các bác sĩ đều chỉ định dùng kháng sinh trong tất cả các toa thuốc […]

Read more
1 2 3 4 5